Долни Дъбник

Община Долни Дъбник е разположена в Централна Северна България и средната част на Дунавската хълмиста равнина. Територията й заема площ от 310 кв. км. Общината обединява седем населени места, от които общинският център гр. Долни Дъбник и шест кметства – Садовец, Горни Дъбник, Крушовица, Градина, Петърница и Бъркач. 
Общината се намира на 15 км. западно от областния център – град Плевен. Кръстопътното положение на община Долни Дъбник определя нейната важна транспортногеографска роля за развитие. Това се осъществява посредством първокласен път София-Русе/Варна и второкласен път Видин-Плевен-Русе/Варна; железопътна линия София-Русе/Варна. 
Долни Дъбник е разположен в Дунавската равнина и долината на река Вит. Районът е богат на археологически, исторически, художествени и архитектурно-строителни обекти, обявени за културни ценности. Те свидетелстват за историята, бита и културното развитие на местното население и дават възможност за осъзнаване на културната идентичност на общината.
Културното наследство в общината е концентрирано в селата Горни Дъбник и Садовец. От категория с „национално значение“ са 11 обекта, разположени в село Садовец:
Стара крепост - Садовско кале /Селище и град от Античността/, Големаново кале /Праисторическо и антично селище/, Манастира, м. "Студенец". 
Праисторическо селище, намира се в м. "Манастира", архитектурно-строителен от Античността и Средновековието; 
5 могили в северозападна посока от село Садовец
Праисторически селища на 4.3 км. западно
Селище от късножелязната епоха
Селище в пещера, праисторическо селище от желязната и бронзовата епоха
Антично селище

Значими културни ценности от категория с „местно значение“ в териториалния обхват на общината са: 
Паметник плоча на подпор.Григоров се намира в училищния двор в село Садовец; 
Паметник-гробница, м."Пиронското" 
Паметник, м."Телишкото"
Паметник на Доброволски, североизточно от село Крушовица 
Паметник на Вагнер, североизточно от село Крушовица
Редут, м ."Колодрума", северозападно от град Долни Дъбник
Къща на Илия Бешков, ул."Цв.Спасов" № 22, град Долни Дъбник 

Голяма част от историческите недвижими културни ценности са разположени в парк Лавров, където са се водели битките за освобождаване на Плевен. Обсадата на Плевен е най-тежката и продължителна битка в хода на Руско-турската война /1877-1878/. Западната османска империя задържа в продължение на почти пет месеца град Плевен, обсаден от Западния руски отряд: 
Парк-музей "Ген. Лавров", 3км югозападно от село Горни Дъбник
Паметник на С.А.Кутелов, 200м южно, от село Горни Дъбник
Паметник "Братска могила", /6 броя/, парк "Ген. Лавров" 
Големият редут - парк "Ген.Лавров" 
Скулптурна композиция "Вечна дружба"- парк "Ген. Лавров"
Мозайка "Добре дошли" - парк Ген.Лавров

Значимите религиозни обекти - паметници на културата са представени от следните обекти: 
Църква "Св. Параскева", село Петърница
Църква "Архангел Михаил", село Садовец 
Джамията, село Садовец
Църква до площада в град Долни Дъбник
Църква "Св. Димитър" /1989г. Църквата/, село Горни Дъбник

Приносът на община Долни Дъбник към икономиката на областта е основно в сферата на селското стопанство, което в проекта на Областната стратегия на област Плевен 2014-2020 година е определено като структуроопределящ отрасъл. Преработващата промишленост също е тясно обвързана с произведената земеделска продукция. Огромно значение за икономиката на общината оказва близостта до областния център и нейното благоприятно транспортно-географско положение. Община Долни Дъбник е една от общините, които попада в хинтерланда на град Плевен и неговото развитие следва да се разглежда в пряка връзка със социално-икономическите отношения, които се осъществяват с него. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БСП-ДОЛНИ ДЪБНИК

КРАСИМИР ЙОРДАНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ -  ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВАН ГЕНЧЕВ - ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИРИНА ЦЕНКОВА
НИКОЛАЙ ИВАНОВ
КУНКА ИВАНОВА
ЦВЕТАН РАДЕВ
КРАСИМИР ЙОРДАНОВ
ХРИСТО ГОРАНОВ
ТРИФОН МАРИНОВСКИ
БЛАГОМИР ПЕТКОВ
ХРИСТО ТОНОВ
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ
АНТОАНЕТА ИВАНОВА
ПЛАМЕН СЛАВЕЙКОВ
ПРЕСЛАВ БАТЕВ
ХРИСТИНА КИНОВА
СТЕФАН ПЕТРОВ
АСЕН НИКОЛАЕВ
МАРГАРИТА ДИМИТРОВА
СИМЕОН ТАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК МАНДАТ 2011 – 2015:
БОРИСЛАВ СТОЯДИНОВ СТАНИМИРОВ – ИЗДИГНАТ ОТ БЗНС, ПОДКРЕПЕН ОТ БСП

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ БСП В ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК ПРЕЗ МАНДАТ 2011 – 2015 Г.

МАРГАРИТА БЪНЧЕВА СТОЙЧЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ИВАНОВ
 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОПО НА БСП В ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК
Долни Дъбник      Иван Върбанов Генчев
Садовец              Красимир Велчев Йорданов
Петърница           Николинка Тодорова
Бъркач                Цветан Радев Цветков
Горни Дъбник      Николай Петров Иванов
Крушовица          Благомир Диков Петков

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи