Гулянци

Община Гулянци е разположена в северната част на област Плевен. Северната граница е река Дунав. Това е най-дългата речна граница в сравнение с останалите три общини от област Плевен, граничещи с река Дунав. През територията на общината протичат в долните си течения реките Вит и Искър, и се вливат в река Дунав. Общата площ представлява около 10 % от територията на област Плевен и 2,4 % от територията на Северозападния район.
Населените места в общината са общо 12 и имат следната структура: един град - Гулянци, който е административният център на общината и 11 села - Брест, Гиген, Искър, Дъбован, Загражден, Долни Вит, Сомовит, Милковица, Ленково, Шияково, Крета. 
Гулянци е обявен за град на 4 септември 1974 г. с Указ №1942 на Държавния съвет на Народна Република България, а с Указ № 2295 0т 26.12.1978 г. става административен център на общината. 
Община Гулянци е една от развитите общини в Плевенска област, което е благоприятствано от географското й местоположение. В общинската икономика са представени различни отрасли, независимо от това, че е сериозно засегната от реформите и преструктурирането на икономиката през последните години. Закрити и ограничени са големи производствени мощности, традиционни за общината и региона. 
Икономическото развитие на община Гулянци през последните години се характеризира с различна динамика – ръст до 2008 г. и спад след общата финансова и икономическа криза през 2009 г. и 2010 г.
В структурата на общинската икономика са представени всички важни стопански сектори, като към края на 2012 г. са регистрирани 216 предприятия. Този показател отбелязва спад с около 10 единици в сравнение с 2009 г. – 226 предприятия.
Обликът на културния живот в община Гулянци се определя от културно-историческото наследство, наличието на професионални културни институти, читалища, както и от активната дейност на сдружения с идеална цел и творчески съюзи. 
Усилията на общината са насочени именно към максималното използване на даденостите на община Гулянци и превръщането на богатото културно - историческо наследство във визитна картичка на града. 
Общината разполага с читалища във всяко кметство и гр. Гулянци. Изградените художествени самодейни състави осъществяват богата художествено творческа дейност. Забележителни и многобройни са изявите на танцовите състави при читалища "П.Р.Славейков" гр. Гулянци и читалище "Искра" с. Гиген, групите за автентичен фолклор, групите за стари градски песни, театралните колективи. 
Местното културно и архитектурно наследство в общината е представено основно от Археологическия резерват "Улпия Ескус", който е обявен за паметник на културата с национално значение с решение обнародвано в Държавен вестник бр. 88 от 1965 г. С разпореждане № 37 от 21 ноември 2001 г. 
Територията на античния град Улпия Ескус е обявена за археологически резерват. Резерватът е с територия 507 016 кв.м. и охранителна зона от 2 420 189 кв. м. 
Общо на територията на Община Гулянци се намират 24 обекта, обявени за архитектурни паметници на културата. Те са разпределени в гр. Гулянци и 8 села от общината. 
Анализът на културната дейност откроява нейните положителни страни, към които могат да се отнесат културно-историческото наследство от недвижими и движими паметници на културата и в тази връзка добрата ресурсна база за развитие на туризъм. 

КМЕТОВЕ В ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ОТ БСП

Лъчезар Яков, кмет на Община Гулянци за мандат 2011-2015г.
безпартиен, издигнат от БСП
Роден на 21.10.1966г., семеен с две деца. 
  

 

Паскал Пиличев, зам.-кмет на Община Гулянци за мандат 2011-2015г.
Роден на 05.03.1950г., семеен с две деца. 
  
Владимир Дюлгеров, заместник кмет на Община Гулянци за мандат 2011-2015г.
Роден на 14.05.1982, неженен.
  
Кметове на населени места: 
 с. Милковица - Иван Александров - член на БСП
 с. Сомовит - Боян Павлинянов - член на БСП
  
Кметски наместници: 
 с. Искър - Стефан Тодоров - безпартиен, издигнат от БСП
 с. Крета - Иван Иванов - член на БСП

Общински съветници от БСП – община Гулянци – мандат 2011 – 2015 г
Огнян Янчев - председател на ОБС
Георги Ангелов
Гинка Белелиева
Пламен Кръстев
Стефан Копчев
Адриян Буртев
Валя Бончева
Любомир Пасков


Председатели на ОПО на БСП в община Гулянци

ОПО с.Искър
Илияна Величкова Георгиева  

ОПО с.Гиген
Пламен Николов Кръстев  

ОПО с.Брест
Стефан Иванов Копчев  

ОПО с.Ленково
Малинка Йорданова Асенова  

ОПО с.Милковица
Мара Иванова Гойчева  

ОПО с.Долни Вит
Илия Тодоров Линков  

ОПО с.Сомовит
Андриян Юлиев Буртев  

ОПО с.Загражден
Ангелинка Тинкова Парашкевова  

ОПО с.Дъбован
Венцислав Тодоров Нитов  

Първа ОПО Гулянци
Румяна Първанова Трифонова  

Втора ОПО Гулянци
Владимир Викторов Дюлгеров  

ОПО с.Шиаково
Цветан Ангелов Радулов  

ОПО с.Крета
Иван Борисов Минков  

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи