За община Искър и ОбС на БСП

Община Искър се намира в западната част на област Плевен и Северозападния район на планиране. Територията й е разположена в централната част на Дунавската хълмиста равнина, по двата бряга на поречието на река Искър.

Общата площ на община Искър е 244 кв. км, което съставлява около 6% от територията на област Плевен. На север граничи с община Долна Митрополия, на юг с община Червен Бряг, на изток с община Долни Дъбник и на запад с община Кнежа.

Общината се състои от 4 населени места – административният център гр. Искър и селата Долни Луковит, Староселци и Писарово.

Гр. Искър се намира на брега на река Искър, на 32 км от гр. Плевен, на 18 км от гр. Кнежа.

Първите сведения за обитаване на днешната територия на община Искър датират от ІV-ІІІ хилядолетие пр. н. е. Предполага се, че това се дължи на естествената близост до голяма река и благоприятните природо-географски дадености. Сведения за човешкото присъствие по тези земи има от епохата на римското владичество. Доказателства за това се намерените следи от старо римско селище, намиращо се на 1.5 км северно от гр. Искър, както и откритите там късноримски монети от ІV - V век, съдове за бита, украшения. Селището е имало връзка с големия римски град Улпия - Ескус, за което свидетелства римският път, водещ до него.

По разкази на местни жители може да се предположи, че град Искър води началото си от началото на ХVІІ в. Първите заселници дошли от съседните села и живеели в около 20 къщи в близост до реката. Поради малкия брой жители селището било наречено „Махалата”, а по-късно Горум махала и Писаревска махала. През 1957 г. с. Махалата е преименувано на гр. Пелово. От 1978 г. е общински център, а от 1998 г. градът носи името Искър.

През 1829 г. в с. Махалата се открива частното училище в дома на Горан Петровски, което просъществувало до построяването на църквата „Св. Димитрий” през 1837 г. По това време в югозападната част на църковния двор е построено и килийното училище.

Местните жители участват активно в националноосвободителното движение. През 1872 г. в църквата е основан таен революционен комитет от Васил Левски.

Водещ и структуроопределящ отрасъл в икономиката на община Искър е селското стопанство. В подотрасъл растениевъдство са застъпени зърнено-житни, фуражни и технически култури, зеленчукопроизводство, овощарство и лозарство. В подотрасъл животновъдство се отглеждат предимно овце, кози, крави и биволи.

Общата обработваема площ е 166 380 дка, стопанисвана от земеделски кооперации, частни стопани и арендатори.

Следваща по значение е преработващата промишленост. Застъпено е производството на:
- Разнообразни плодови, зеленчукови, местно-зеленчукови консерви и готови ястия;
- Течни пастьоризирани яйчни продукти, използвани в сладкарската промишленост, ресторантьорство, производството на макарони, салати, майонези, както и в много други сфери на хранителната индустрия;
- Производство на сухи касетъчни филтри и дърводелски услуги в;
- Шивашки и плетачни изделия в различни изнесени цехове на предприятия от страната.
- Търговията и услугите се извършват от 85 частни фирми. Промишлеността на територията на общината е слабо развита.

 

КМЕТОВЕ ОТ БСП В ОБЩИНА ИСКЪР ПРЕЗ МАНДАТ 2011 – 2015

кмета на община: 
Валентин Йорданов - четвърти мандат кмет от БСП;
Емилия Тончева - зам.-кмето на община

кмет на Писарово - Семьон Вълов

Общински съветници от БСП в община Искър през мандат 2011 - 2015
Тодор Трифонов Ватковски
Дилан Ненов Диланов
Иван Филипов Коларски
Теменужка Петкова Вачева
Светослав Иванов Бординяшки

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БСП ИСКЪР
    
ИСКЪР
Емилия Георгиева Тончева - председател
Валентин Василев Йорданов
Веселина Иванова Иванова
Елена  Георгиева  Ганчева
Йорданка Славова Минковска
Мирослав Георгиев Шетовски
Петър Христов Петров
Стефка Христова Македонска
Симеон Митков Тулашки
Светослав Бординяшки
Тодор Трифонов Ватковски
Тихомир Цветанов Велчев
Цветанка Борисова Илиевска
Цветан Димитров Ниновски
Цветан Върбанов Въчковски
Цветан  Йотов Коцев

Д.ЛУКОВИТ
Лида Тодорова Гъбова
Радослав Банков Андреев
Петя Цветанова Тодорова

СТАРОСЕЛЦИ
Иван Цветков Димитров
Теменужка Вачева
Стефчо  Георгиев Стефанов

ПИСАРОВО
Иван Филипов Коларски
Мирослав Здравков Петров
Любка Гетова

Основни партийни организации - Искър
Първа ОПО гр. Искър
Тихомир Велчев – Секретар  тел: 0879010321; 0887209723

Втора ОПО гр.Искър
Стефка Македонска – Секретар – тел: 0876763266

Втора ОПО гр. Искър
Петър Христов – Секретар  тел: 0896941509

ОПО Строселци
Теменужка Вачева – Секретар тел:08778663; 0893825540

ОПО Писарово
Иван Филипов Коларски – Секретар тел: 0888680168

ОПО Долни Луковит
Радослав Андреев – Секретар тел: 0879010309
 

Представителство на БСП в местната власт в община Искър:

Валентин Йорданов - кмет на община Искър. Първият му мандат като кмет е в периода 1998 - 2003 г. Следващият период от неговото управление на община Искър започва от 2007 г. и продължава досега. Той е и заместник-кмет на общината от 19991 до 1998 г.

Завършил е следните специалности: инженер във ВТУ "Ангел Кънчев" - гр. Русе, "Икономика на строителството" във ВИНС - гр. Варна, "Публична администрация" във ВТУ - гр. Велико Търново. 

Женен.

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи