Никопол

Община Никопол е разположена в североизточната част на Плевенска област, в Дунавската равнина и заема площ 415,9 км2. На юг граничи с община Плевен и община Левски, на изток – с община Белене, на запад – с община Гулянци, а северната граница е р. Дунав с един от известните в Европа промишлени центрове на Румъния – град Турну Мъгуреле.
През територията на общината преминават второкласният път II-52 Никопол-Свищов-Бяла (Русе-Велико Търново), обслужващ северните крайбрежни територии на област Плевен и който е част от Дунавския панорамен път. От тук преминава и второкласен път II-34 Никопол-Плевен – връзка на областния град Плевен с пристанище Никопол, който е пристанищен град с изграден първи етап от фериботен комплекс, с ГКПП и митница.
Общината се състои от 14 населени места в т.ч. общинският център гр. Никопол и селата Асеново, Бацова махала, Въбел, Дебово, Драгаш войвода, Евлогиево, Жернов,Лозица, Любеново, Муселиево, Новачене, Санадиново и Черковица. Територията на общината е около 9% от тази на Плевенска област.
Община Никопол се характеризира с многоотраслова икономика, която беше силно деформирана от реформите и преструктурирането през последните двадесет и две години, през които бяха закрити фирми и намаля рязко обема на производството на големи производствени сектори, традиционни за общината и района.
Броят на микропредприятията (с брой заети до 10 човека) е най-висок – 192 или 88,0%. Малките предприятия (с брой заети между 11 и 50 човека) са 23 броя или 10,55%. Средните предприятия (с брой заети от 101 до 230 заети лица) са 1,450%. 
Малките предприятия регистрират по-голям обем произведена продукция, по-големи приходи от дейността си, въпреки значително по-малкия брой на заетите в тях лица. Като цяло, всички фирми увеличават разходите за ДМА като за 2011 г. те са 6 132 хил. лв., от които 98% са в частния сектор.
В областта на услугите, важно място заемат транспортните услуги, юридическите консултации, лечебните услуги, интернет услуги, занаятчийски и печатарски услуги, доставка на горива и смазочни материали за населението, газостанции, бензиностанции. Приблизително 90% от търговската мрежа е в частния сектор.
В общината функционират клонове на ДСК, Пощенска, Първа
инвестиционна банка и Инвест банк, както и представителства на различни
застрахователни дружества.
Селско стопанство
През последните години селското стопанство бързо компенсира изоставането си, използвайки собствените си ресурси и възможностите за субсидиране и финансиране по линия на Програмата за развитие на селските райони и Европейския фонд за развитие на селските райони.
Разположението на община Никопол и преобладаващият равнинен характера на терена, позволяват отглеждането на култури с прилагане на пълна механизация – от подготовката на площите до прибирането на реколтата (за пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица и др.). Почвеният състав е чернозем – преобладаващ, с много добър слой от хумус. 
Селското стопанство е основен отрасъл в общинската икономика на Никопол и е важен източник на доходи. То осигурява и суровини за част от преработвателните предприятия в общината 
Туристическите обекти
- Културно-познавателен туризъм – паметник на Васил Левски; Паметна плоча със списък на загиналите банкови чиновници – гр. Никопол; Войнишки паметник – с. Новачене; Войнишки паметник – с. Дебово; Славчова чешма – с. Жернов; Войнишки паметник – с. Санадиново; паметник на загиналите във войните – с. Бацова махала;
- Антични и средновековни обекти – Шишмановата крепост, чешма „Елия”, скална църква „Св. Стефан”, църква „Св. Св. Петър и Павел”, „Смоляновата къща”.

КМЕТОВЕ В ОБЩИНА НИКОПОЛ ОТ БСП

Кмет на община – ЕМИЛ БЕБЕНОВ

  

 

 

 

Кметове на населени места: 
С. БАЦОВА МАХАЛА –АСЕН СТОЯНОВ
С. ДРАГАШ ВОЙВОДА – МАРГАРИТА ДИНКОВА
С. НОВАЧЕНЕ – ВАЛЕНТИН ИВАНОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ БСП -ОБЩИНА НИКОПОЛ – МАНДАТ 2011 – 2015 ГОД.
АТАНАС ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
ТАТЯНА ЦАКОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОПО НА БСП В ОБЩИНА НИКОПОЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БСП НИКОПОЛ – АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА

Община Никопол

ОПО

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОПО

Никопол

„Хр. Ботев”

Руси Петров Миланов

Никопол

„Девети септември”

Снежина Дамаскинова Кръстева

Никопол

„Шишман”

Ирина Павлова

Никопол

„Васил Левски”

Айше Емитулова Ахмедова

Никопол

„Дунав”

Джемайдин Мутиев

Драгаш войвода

 

Севда Кръстева Линкова

Въбел

 

Огнян Попов

Любеново

 

Маргарита Димитрова Дочева

Лозица

 

Ангелина Петкова

Черковица

 

Елеонора Цветкова Прунова

Жернов

 

Светла Здравкова Богданова

Муселиево

 

Наташа Петкова Николова

Евлогиево

 

Любомир Василев Стоилов

Дебово

 

Маргарит Миланов Павлов

Асеново

 

Цонка Василева Станчева

Новачене

 

Валентин Стоянов Иванов

Санадиново

 

Велико Георгиев

Бацова махала

 

Жана Симеонова Рускова

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи