Никопол

Председател на ОбС на БСП-Никопол: Анелия Димитрова

 Гр. Никопол, ул. „Васил Левски” 87, вх. А,  ет. 3, ап. 9

 

Община Никопол е разположена в североизточната част на Плевенска област, в Дунавската равнина и заема площ 415,9 км2. На юг граничи с община Плевен и община Левски, на изток – с община Белене, на запад – с община Гулянци, а северната граница е р. Дунав с един от известните в Европа промишлени центрове на Румъния – град Турну Мъгуреле.
През територията на общината преминават второкласният път II-52 Никопол-Свищов-Бяла (Русе-Велико Търново), обслужващ северните крайбрежни територии на област Плевен и който е част от Дунавския панорамен път. От тук преминава и второкласен път II-34 Никопол-Плевен – връзка на областния град Плевен с пристанище Никопол, който е пристанищен град с изграден първи етап от фериботен комплекс, с ГКПП и митница.
Общината се състои от 14 населени места в т.ч. общинският център гр. Никопол и селата Асеново, Бацова махала, Въбел, Дебово, Драгаш войвода, Евлогиево, Жернов,Лозица, Любеново, Муселиево, Новачене, Санадиново и Черковица. Територията на общината е около 9% от тази на Плевенска област.
Община Никопол се характеризира с многоотраслова икономика, която беше силно деформирана от реформите и преструктурирането през последните двадесет и две години, през които бяха закрити фирми и намаля рязко обема на производството на големи производствени сектори, традиционни за общината и района.
Броят на микропредприятията (с брой заети до 10 човека) е най-висок – 192 или 88,0%. Малките предприятия (с брой заети между 11 и 50 човека) са 23 броя или 10,55%. Средните предприятия (с брой заети от 101 до 230 заети лица) са 1,450%. 
Малките предприятия регистрират по-голям обем произведена продукция, по-големи приходи от дейността си, въпреки значително по-малкия брой на заетите в тях лица. Като цяло, всички фирми увеличават разходите за ДМА като за 2011 г. те са 6 132 хил. лв., от които 98% са в частния сектор.
В областта на услугите, важно място заемат транспортните услуги, юридическите консултации, лечебните услуги, интернет услуги, занаятчийски и печатарски услуги, доставка на горива и смазочни материали за населението, газостанции, бензиностанции. Приблизително 90% от търговската мрежа е в частния сектор.
В общината функционират клонове на ДСК, Пощенска, Първа
инвестиционна банка и Инвест банк, както и представителства на различни
застрахователни дружества.
Селско стопанство
През последните години селското стопанство бързо компенсира изоставането си, използвайки собствените си ресурси и възможностите за субсидиране и финансиране по линия на Програмата за развитие на селските райони и Европейския фонд за развитие на селските райони.
Разположението на община Никопол и преобладаващият равнинен характера на терена, позволяват отглеждането на култури с прилагане на пълна механизация – от подготовката на площите до прибирането на реколтата (за пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица и др.). Почвеният състав е чернозем – преобладаващ, с много добър слой от хумус. 
Селското стопанство е основен отрасъл в общинската икономика на Никопол и е важен източник на доходи. То осигурява и суровини за част от преработвателните предприятия в общината 
Туристическите обекти
- Културно-познавателен туризъм – паметник на Васил Левски; Паметна плоча със списък на загиналите банкови чиновници – гр. Никопол; Войнишки паметник – с. Новачене; Войнишки паметник – с. Дебово; Славчова чешма – с. Жернов; Войнишки паметник – с. Санадиново; паметник на загиналите във войните – с. Бацова махала;
- Антични и средновековни обекти – Шишмановата крепост, чешма „Елия”, скална църква „Св. Стефан”, църква „Св. Св. Петър и Павел”, „Смоляновата къща”.

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи