Пордим

Председател на ОбС на БСП-Пордим: Драгомир Пъшков Пъшев

гр. Пордим, ул. "Ген. Скобелев" 11

 

Община Пордим с административен център гр.Пордим се намира в Централна Северна България, в Дунавската равнина. Съставна част от област с административен център гр.Плевен. Граничи с общини Плевен, Левски, Летница и Ловеч. Град Пордим е общински център на седем села  -  Вълчитрън, Каменец, Одърне, Згалево, Тотлебен, Борислав и Катерица.
Град Пордим е наследник на древни селища, съществували на тези земи още от античността. Първото писмено споменаване на селото е от 1430год. в турски документи с две имена “Рупча” и “Пордим”. В следващите сведения от ХІІ и ХVІІ век селото се споменава само като “Пордим”. Това име е старинно прилагателно, означаващо “пораждащ се, възобновяващ се”. През време на Освободителната руско-турска война 1877-78г., на територията на гр.Пордим са разположени главните квартири на руската и румънската армии. Тук е проектиран и Санстефанският мирен договор. През 1909г. комитетът “Цар Освободител Александър ІІ” превръща сградите в къщи-музей с красиви благоустроени паркове около тях. Неразделна част от историческото наследство на гр.Пордим са камбанарията и църквата “Свети Димитър”. Камбаните са подарени от руския император Александър ІІ в знак на благодарност към жителите на града  през 1879г. Църквата в с.Згалево е обявена за художествен паметник на културата.
На 17.11.1977г. с Указ на Държавния съвет на България село Пордим е обявено за град.
Икономиката на община Пордим се характеризира с преобладаващ дял на селското стопанство спрямо промишленото производство. Развито е растениевъдството, животновъдството, пчеларството, рибовъдството и производството на фуражи. Основните отрасли, които се развиват на територията на общината и определят икономическия и профил са
леката промишленост-текстил и хранително-вкусова- мелница и 7 хлебопекарни, маслобойна, два цеха за сладкарски изделия, цех за безалкохолни напитки, база за съхранение на зърно.
Развитието на селското стопанство в община Пордим е резултат от използване на следните сравнителни предимства: оптимални природни условия и ресурси, сравнително добре развита транспортна инфраструктура, традиции и квалификация на работната сила, осигуряване на външно финансиране.
Селскостопанският земеделски фонд на територията на общината е 208 000 дка.
Основни форми на обработка на земеделската земя са частните земеделски кооперации и сдружения, 13 на брой. С всяка следваща година все повече се утвърждават и арендаторите като успешна форма за обработка на земя. Растениевъдството е главен селскостопански подотрасъл за общината. Равнинният селскостопански култури. Застъпено е производството на зърнени и технически култури.
Най-голям дял на територията на общината от всички селскостопански насаждения заемат площите с овощни градини – 1 346 дка, следвани от тези с лозя - 1 018 дка.
Въпреки благоприятните климатични и почвени условия, в района на община Пордим, зеленчукопроизводството е слабо развито. Площите със зеленчукови култури заемат 173 дка. Една от причините за този нисък дял е неподдържане на създадените напоителни системи, в резултат на което част от тях са неизползваеми.
Важен дял от растениевъдството заема отглеждането на тютюн. За целта се използват вече създадените бази в гр. Пордим и с. Одърне, които са снабдени с тютюносушилни и складови помещения, като през последните години се наблюдава постепенно свиване на производството.

В община Пордим, като селскостопански район, се обуславя развитието на хранително- вкусовата промишленост. За преработка на селскостопанска продукция функционира завод за фуражни смески, зърнена база, цех за фуражни смески в с. Одърне. В с. Каменец функционира цех за производство на гъби. Леката промишленост е представена от шивашка фирма с два шивашки цеха в гр. Пордим. Тежката промишленост в общината не се развива. В с.Тотлебен функционира фирма за ремонт и търговия със земеделска техника – нова и втора употреба. Фирмата разполага с една от най-големите складови бази за земеделска техника в страната.
 
Забележителности на територията на община Пордим:

Фермата за щрауси
Намира се в село Борислав, на около 30 километра югоизточно от град Плевен, в близост до бившата авиобаза Каменец. Фермата е създадена през 2000 г. и е първата племенна ферма за щрауси в България. Фермата разполага със собствен инкубатор и люпилня и тук освен птици за угояване се люпят и отглеждат и птици за разплод. Фермата работи и като туристически обект и е отворена за посещения.

Етнографски музей, с. Катерица
Етнографската експозиция в село Катерица е създадена на 27.05.2006 г. в сградата на бившето училище. Тук са изложени много макети и предмети и са пресъздадени етюди, свързани с бита на хората от този край в миналото. Сред многото старинни експонати могат да се видят уреди, сечива, съдове, народни носии и др. Заедно с експозицията е открита и паметна плоча на един от дългогодишните учители в селото - Стефан Петров Бошнаков (1904 - 1984), обичан и уважаван от всички жители на селото.

Музеи, гр. Пордим
В град Пордим се намират 2 музея, свързани с Руско-турската освободителна война от края на XIX век. Единият е на името на цар Александър („Руският” музей), а другият - на името на крал Карол („Румънският” музей). И двата музея са разположени в оригиналните сгради, където са били отседнали двамата държавни глави и главнокомандващи на армиите по време на войната. От там се е извършвало оперативното управление на руската и румънската армии по време на битките и обсадата на Плевен. В близост до щаб-квартирата на цар Александър се намира и полевата болница на д-р Пирогов (на негово име е наречен Институтът по спешна хирургия в София), където са оперирани и лекувани ранените при битката воини.
В двата музея могат да се видят много документи с информация от времето на войната, оригинално облекло, снаряжение и оръжие на Руската и Румънската армии. Пространствата около сградите са превърнати в паркове, където също са разположени експонати от времето на Освободителната война.

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи