Декларация на Общински съвет БСП-Плевен

Фев 24, 2017 Новини БСП 0 1268

Група съветници МК “За промяна-БСП и ПК „Тракия“

Ние, плевенските социалисти, изразяваме категоричното си възмущение и несъгласие с предложените мерки за закриване на ОУ „Н.Й.Вапцаров“ и ОУ „Васил Левски“. Считаме, че е недопустимо да бъдат унищожавани емблематични за община Плевен учебни заведения! Убедени сме, че вместо предложените мерки за преструктуриране на съществуващи училища, община Плевен би следвало да положи усилия за тяхното финансово стабилизиране, а така също и да съдейства за обезпечеността им с ученици! Не сме съгласни определени училища на територията на Плевен да бъдат препълнени, а други да бъдат оставени на произвола на съдбата! Буди притеснение у нас и фактът, че представители на ПП  „ГЕРБ“, които са кандидати за народни представители, а  и са ангажирани в сферата на образованието, подкрепиха на ниво постоянна комисия, предложението за закриване на визираните две училища! Определяме оттеглянето на проблемната точка  за закриване на горепосочените училища в редовното заседание на Общински съвет на 24 февруари 2017 г. като откровен популистки ход, в който дейно участие взеха съветниците на ПП „ГЕРБ“ и „Реформаторски блок“. Отлагането на разглежданата точка за неопределено време в никакъв случай не решава все по-задълбочаващия се проблем в нереформираната общинска образователна система! Длъжни сме да информираме плевенското гражданство, че печалната участ да бъдат закрити ще споходи и още училища, сред които СУ „ Христо Смирненски“, СУ „ Анастасия Димитрова“ и някои други!

Не приемаме подобна унищожителна по своята същност политика в сектор „Образование“! За нас,  социалистите, няма съмнение, че инвестицията в образованието е вложение в бъдещето на страната ни!  Да си припомним, че преди по-малко от седмица отбелязахме гибелта на Апостолa на Свободата Васил Левски! Нека не допускаме иконата на българското освобождение от турско робство да бъде обесена за втори път!                                      

 

24.02.2017                                           Общински съвет на БСП- Плевен

Плевен                                                  Група съветници МК“ За промяна-БСП и ПК „ Тракия“