Антон Георгиев: Ще разчитам на сериозния потенциал на гражданските организации в Плевен

Окт 10, 2015 ПЛЕВЕН Новини Избори 0 1800

Георги Пирински ще съдейства с експертна помощ за намирането на възможности за решение на проблемите

Кандидатът за кмет на Плевен, подкрепен от БСП, Антон Георгиев проведе среща с представители на различни граждански и неправителствени организации. Гост бе и евродепутатът от групата на БСП/ПЕС Георги Пирински. 
Участниците благодариха за поканата и за възможността да бъде чуто и тяхното мнение по проблемите на общината. Представителите на НПО изразиха очакването си за по-голямо доверие от страна на местната власт, което бе гарантирано от страна на кандидата за кмет Антон Георгиев. Той декларира, че ще разчита на сериозния експертен потенциал на гражданските организации. Участниците в срещата изразиха виждането си за промяна в настоящия обществен съвет, който според тях трябва да бъде намален до 16 човека, като половината са представители на НПО, останалите да са общински съветници и представители на администрацията. Изразено бе и мнение, че служителите не би трябвало да членуват в този обществен съвет. Като основен проблем в работата си участниците в срещата посочиха липсата на средства за реализацията на проектите им и поискаха да се помисли за отделянето на специален фонд за тази цел. В оживения разговор се откроиха още няколко сериозни предложения – да се създаде експертна група за разработване на проекти и програми, която да поставя експертни предложения и така да съдейства за намаляване на щатните служители, и да се изгради помощен орган към общинския съвет за мониторинг на изпълнението на общинските стратегии и планове, както и на европейските програми. 
Георги Пирински приветства ентусиазма и гражданската позиция на представителите на неправителствените организации и подчерта, че само това е начинът да се постигне промяна. Той предложи да съдейства с експертна помощ за намирането на възможности за решение на проблемите. Пирински сподели, че въпросите за финансирането на програми и проекти продължава да е обект на оживена дискусия в Европейския парламент. Той подчерта, че това са актуални теми и затова трябва всички заедно за сме партньори на европейско, на национално и на местно ниво.