ИБ на БСП с предложение за провеждане на 49 Конгрес на партията

Nov 25, 2015 Новини БСП 1 31961

ИБ на БСП предлага 49 Конгрес да се проведе в периода от 11.04.2016г до 30.04.2016г

Изпълнителното бюро на НС на БСП взе решение да свика заседание на Националния съвет на партията на 28 ноември от 11.00часа. На него ще бъдат обсъдени актуални политически въпроси и произтичащите от тях задачи на БСП.

 ИБ на БСП взе решение да предложи на Националния съвет да вземе решение за организация и подготовка на 49 Конгрес на БСП, за да може във възможно най- кратки уставни срокове да се проведе следващото редовно заседание на Конгреса. Съгласно Устава на БСП/чл.31 т.1 и т.6д/ до 31 януари 2016г. трябва да се установи количественият и качествен състав на партийните организации.

ИБ на БСП предлага на Националния съвет да насрочи пълен цикъл отчети и избори в основните, районни, градски и общински партийни организации от 1.02.2016г до 10.04.2016г. , както и 49 Конгрес да се проведе в периода от 11.04.2016г до 30.04.2016г. ИБ на БСП предлага Националният съвет и Общопартийната контролна комисия да осигурят уставно протичане на отчетно-изборната кампания в БСП.  Предлага се още през януари Националният съвет на БСП да определи дневен ред, дата, час и място за провеждане на 49 Конгрес на БСП;нормата на представителство  на форума; политическите цели и съдържание на отчетно-изборната кампания; да определи състава на комисиите, които да подготвят документите за Конгреса.

ИБ на НС на БСП взе решение за състава на комисия от 29 човека с наименование „България и БСП- състояние и перспективи за развитие”. Тя е по решение на 48 Конгрес.