Долна Митрополия

Община Долна Митрополия е разположена в Централна Северна България. Тя е втората по големина община в рамките на област Плевен, като заема площ от 674 814 декара. Територията й заема северозападната периферия на областта, като обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит. Долна Митрополия граничи с пет български общини, а именно с община Оряхово, с община Искър в западната си част, община Долни Дъбник на югозапад, община Плевен на изток и община Гулянци на североизток. На север общината граничи с река Дунав и Република Румъния. 
Общината заема част от Дунавската равнина и долините на реките Дунав, Искър и Вит, заедно с хълмистите възвишения около тях. Основните релефни форми са равнинни.
Община Долна Митрополия включва в себе си 16 населени места, от които 2 града и 14 села. Общинският център - град Долна Митрополия, се намира на 11км разстояние от Областния административен център – град Плевен. Долна Митрополия е втората по големина от общо 11 общини в област Плевен. 
За развитието на община Долна Митрополия важна роля играе границата с река Дунав. Освен, че е естествен път, тя създава отлични предпоставки за развиване на международни връзки с крайдунавските градове по течението й. Въпреки това, потенциалът й не се използва пълноценно и не е добре разработен. По отношение на бъдещото социално-икономическо развитие на общината от основно значение са преминаващите в близост VII и IХ Паневропейски транспортни коридори. Това са именно № VII - Дунавска водна магистрала и № IХ Сухоземен транспортен коридор, свързващ Балтийско с Егейско море. Също така важно за регионът е пресичането на автомагистрала “Хемус”, както и ж.п. линия София-Варна. 
На юг от Крайдунавските низини се простира Дунавската равнина, чиято обща топографска повърхност има слаб наклон на север. Долините на главните реки се характеризират със асиметричен напречен профил и добре развити речни тераси. Вододелните пространства между тях представляват обширни заравнени или хълмисти повърхности, покрити с льос. 
Релефът на територията на общината е сравнително разнообразен. 
Релефът на община Долна Митрополия е равнинен, с надморска височина 50-75 метра. Създадени са благоприятни предпоставки за развитие на земеделие, селищна и пътна инфраструктура. 
Икономиката на общината се определя от ХВП, леката промишленост и селското стопанство. Поради тази причина от особено значение е тясната връзка между земеделието и преработващата промишленост и успешната организация между суровини и пазари. Този икономически профил се е сформирал на база природните ресурси, местоположението на общината, транспортните й връзки и историческото й развитие. 
В средата на 19 век се активизира стопанската дейност - пряко свързана с Плевенския пазар на зърнени храни. Емблематична е производителна кооперация „Българска захар", основана през 1930 г. от д-р Палаузов и проф. Асен Златаров. Кооперацията започва рафинирането на масла, и е инвеститор за изграждане на първия фуражен завод в България. 
Икономиката в общината се развива предимно от малки и средни предприятия. Това от една страна осигурява гъвкавост спрямо силно изменчивите външни условия, но от друга - липсва устойчивост и стабилност на икономиката, което е видно и от изоставащите икономическите показатели.
Приблизително 200 милиона евро е чуждестранната инвестиция, направена с изграждането на фотоволтаичния парк в с. Победа. 
Промишлеността в община Долна Митрополия е силно зависима от продукцията на селското стопанство и се занимава предимно с нейната преработка. 70% от предприятията работят в сферата на хранително-вкусовата промишленост като преобладават предприятията за производство на захарни изделия, преработка на зърнени култури, производство на слънчогледово олио и др. На територията на община Долна Митрополия функционират предприятия в сферата на шивашките услуги, дървообработване и производство на мебели и др. 
Потенциал за развитието на туризма в общината представляват природните и културни обекти на територията на общината. Природни забележителности са местността “Лагера“, “Ореша“ , “Парка“ в село Оряховица, а природозащитени обекти са вкаменели дървета в близост до река Искър и вкаменели стебла в местността “Калето“ в село Ставерци. Привлекателна е природата в село Байкал, което се намира на брега на р. Дунав и се характеризира с изключително голямо биоразноообразие и има условия за плаж. Там се намира и пристанищна инфраструктура, която има нужда от инвестиции, но представя нови възможности за развитието на туризма. В село Байкал съществува място, предвидено за строеж на нова вилна зона, има изграден къмпинг по линия на международната регата “Тит“ от Шварцвалд до Силистра по река Дунав. В някои населени места на общината са открити останки от антични некрополи, антични селища – в местността Сухия геран, югоизточно от с. Божурица са намерени отделни отрязъци от римски път, за който се твърди, че е пътят, свързвал Ескус с Филипопол – Карпатите с Бяло море и е минавал през Ад Тупеа /Рибен/ със Сторгозия /Плевен/. В гр. Долна Митрополия се издига паметник-братска могила в чест на загинали руски войни от Руско-турската освободителна война. В центровете на гр. Долна Митрополия и село Горна Митрополия е издигнат паметник – обелиск на Пирогов. 
В община Долна Митрополия са обявени 32 археологически, исторически, художествени и архитектурно-строителни обекта обявени за недвижими културни ценности, от които 4 са с категория „национално значение“ разгледани по населени места в анализа на община Долна Митрополия. 
Културното наследство в общината е концентрирано в Рибен, Подем, Ореховица и Байкал като в тях се намират недвижими културни ценности с категория „национално значение“. Те свидетелстват за историята, бита и културното развитие на местното население.
Археологическите разкрития показват богато културно наследство. 

 

КМЕТОВЕ ОТ БСП В ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ПРЕЗ МАНДАТ 2011 – 2015 ГОД.
КМЕТСТВО БИВОЛАРЕ: ВАЛЕРИ РАДЕВ
КМЕТСТВО БОЖУРИЦА – ПАВЛИНА ЙОРДАНОВА
КМЕТСТВО ОРЕХОВИЦА – КРАСИМИР КОСТОВ
КМЕТСТВО СТАВЕРЦИ – СЕРГЕЙ КОЖУХАРСКИ
КМЕТСКИ НАМЕСТНИК С. ГОСТИЛЯ – МАРИЯНА РОМАНОВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ БСП В ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ПРЕЗ МАНДАТ 2011 – 2015 ГОД.
АЛЕКСАНДЪР ПЕНКОВ ПЕЧЕНЯКОВ
МАРГАРИТА ВЕЛИКОВА ИЛИЕВСКА
БРАНИМИР ВЯЧЕСЛАВОВ ГОРАНОВ
МИТКО ВЕЛИЧКОВ МОТОВ
КВЕТЛА МИЛЧЕВА ИЛИЕВА
ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ВЕЛЧОВСКИ
ПЕТЪР АНТОНОВ ПЕТРОВ

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИБ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БСП - ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
АЛЕКСАНДЪР ПЕЧЕНЯКОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПАВЛИНА ЙОРДАНОВА - ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЦВЕТАН ВЕЛЧОВСКИ - ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
ДИАНА БОТЕВА    ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
САШО БОРОВСКИ    
СВЕТЛА ИЛИЕВА    
КРАСИМИР КОСТОВ    
ЦВЕТЕЛИНА СИМЕОНОВА    
БРАНИМИР ГОРАНОВ    
 

Списък на общински съвет на БСП – Долна Митрополия

 

 

АЛЕКСАНДЪР ПЕЧЕНЯКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БАЙКАЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОПО

СОФИЯ МАРКОВА

 

БИВОЛАРЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОПО

ВЕСКА ПЕТКОВА

 

БОЖУРИЦА

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОПО

ПАВЛИНА ЙОРДАНОВА

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

БРЕГАРЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОПО

ЦВЕТАН ВЕЛЧОВСКИ

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГОРНА МИТРОПОЛИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОПО

СВЕТЛА ИЛИЕВА

 

ГОСТИЛЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОПО

КЪНУШКА ПЕТРОВА

 

ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОПО

ДИАНА БОТЕВА

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОМАРЕВО

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОПО

ВИОЛЕТА ИВАНОВА

 

КРУШОВЕНЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОПО

СНЕЖАНА МИХАЙЛОВА

 

ОРЕХОВИЦА

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОПО

КРАСИМИР КОСТОВ

 

ПОБЕДА

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОПО

ВЕСКА АНГЕЛОВА

 

ПОДЕМ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОПО

ЦВЕТЕЛИНА СИМЕОНОВА

 

РИБЕН

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОПО

ВЕСЕЛИН МАТЕЕВ

 

СЛАВОВИЦА

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОПО

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ

 

СТАВЕРЦИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОПО

ХРИСТО ВЛАДИМИРОВ

 

ТРЪСТЕНИК

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОПО

МАРИЯНА ПЕТРОВА

 

КЛУБ "СОЦИАЛИСТ"

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОПО

ТЕОДОРА ПАТОВСКА

 

ВЕТЕРАНИ

 

АСПАРУХ СИНДОРСКИ

 

МЛАДЕЖИ

 

МАРТИН АСПАРУХОВ

 

 

 

БРАНИМИР ГОРАНОВ

 

 

 

БИНКА ДИМИТРОВА

 

 

 

ВАЛЯ ХРИСТОВА

 

 

 

РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ

 

 

 

САШО БОРОВСКИ

 

 

Председател на Общински съвет - Светла Илиева

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи