За община Левски и ОбС на БСП

Община Левски, с административен център гр.Левски, се намира в Централна Северна България и е съставна част от област с административен център гр. Плевен. Разположена на територия от 414 кв.км. в сърцето на Дунавската равнина – оживен район с отлични комуникации във всички посоки, с традиции в селското стопанство, леката промишленост и машиностроенето. През последните години бързо възстановява природното си очарование и икономиката си. На север граничи с общините Белене и Никопол, на запад с община Пордим, на юг с община Летница, на изток със Свищов и Павликени. Град Левски е общински център на 10 села /Асеновци, Аспарухово, Българене, Градище, Изгрев, Козар Белене, Малчика, Обнова, Стежерово, Трънчовица/ и 2 населени места /Божурлук и Варана/. Общото население на общината е 24 135 жители.
Благоприятното местоположение на общината и предимно на гр. Левски, предполага утвърждаването му като важен транспортно-комуникационен център – ж.п. възел и шосеен кръстопът. Преминаването на международен път Е-83 през територията на общината и близостта до ферибот „Никопол – Турну Мъгуреле” я правят особено привлекателна. Гр. Левски датира още от времето на Османското робство като малко селце с името Караагач /Черен Бряст/. От 1897г. селцето носи името на Апостола на свободата - Левски. На 03.08.1945г. с Решение на правителството е обявено за град.
Община Левски е динамично развиваща се, устремена към постигане на ефективна и конкурентна икономика и по-висок жизнен стандарт за цялото население. Пред нейното развитие стои и предизвикателството успешно да се включи в процеса на европейската интеграция и да се превърне в равностоен партньор на европейските общини и региони.
Територията на общината е оазис на девствена красива природа. Река Осъм пресича цялото общинско землище. Около подковообразните извивки на реката бликат високи подпочвени води, а влажните зони са райски кътчета за запалени риболовци и любители на природата. Три защитени местности притеглят любопитството: лесопарк „Тараклъка” край с. Градище – вековна гора от летен дъб; „Герена”, обширна влажна зона от 8000 дка край селата Обнова и Българене; гористата местност „Шаварна”, разположена южно от гр.Левски, в която населението и от околните села намира възможност за отдих и риболов. Природен уникат са и старите корита на р. Осъм, около селата Малчика, Българене и Обнова.
В околностите на селата лежат останки от праисторически и антични селища. Край селата Малчика, Изгрев и Стежерово са открити руини от антични некрополи и надгробни могили с древни надписи. Върху жертвеника на могилния некропол край с.Малчика е издълбан един от най-старите латински надписи (VІ в. пр.Хр.). Античният некропол, надгробните могили в с.Изгрев и побитият камък в местността Света Троица северозападно от с. Стежерово разкриват находки с национално значение. 
„Римският мост” – архитектурно-историческа забележителност в община Левски, е извил снага само на 250 метра от магистралата София – Русе, над старото корита на р.Осъм край с.Българене. Той има изключителна стойност като културно-исторически паметник. Наскоро реставриран, мостът грее в стародавната си красота.
Витите улички, китните дворове и мегдани в общината, пазят духа на традиционното българско гостоприемство. Възстановените и действащи църкви столетници събират все повече хора. Тук празниците са всенародни, традицията се тачи, а фолклорни групи и читалищните общества я поддържат в зали, салони, по площади и мегдани, не само на територията на общината, но и като гости на фестивали и сборове из цялата страна. 
В гр. Левски – родното място на великия български актьор Георги Парцалев, се намира къща–музей „Георги Парцалев” с дарени от неговата майка сценични костюми, книги, мебели от ХІХ век, икони и други вещи.
Паметникът на Васил Левски е издигнат в града през 1974 година. Авторът на проекта е роденият в гр.Левски скулптор Рилчо Илиев. В средите на изкуствоведи, естети и историци се смята, че това е една от най-сполучливите интерпретации на образа на Апостола.
В община Левски 13 читалища с библиотеки пазят буден духа на традиционната българска култура. Към тях са сформирани певчески и танцови самодейни състави. Тук своите първи творчески стъпки са направили известни български актьори и певци. В общинския център всяка година  се провеждат Празници на изкуствата „Парцалев”. В с.Трънчовица – родното място на големия български актьор Григор Вачков, ежегодно, в края на месец май, се провежда Ден на хумора и сатирата с гостуващи състави от цялата страна.

По-важни събития и празници:                                     
-Национален фестивал на кратките литературно-сценични форми и драматургия „Георги Парцалев” – 14, 15 и 16 юни. /16 юни 1925г. – рождената дата на Георги Парцалев/.
-Национално честване на годишнини от рождението на великия българин, идеолог и ръководител на българската национална революция, Апостола на свободата Васил Левски – 18 юли. На тази дата се отбелязва празника на града.
-Празници на хумора и сатирата „Григор Вачков” – 26 май  /рождената дата на Григор Вачков/ в с. Трънчовица, община Левски.

Основни исторически и любопитни факти за гр. Левски и общината 
 В околностите на селата в община Левски има останки от праисторически и антични селища. Край Малчика, Изгрев и Стежерово са открити руини от антични некрополи и надгробни могили с древни надписи. Върху жертвеника на могилния некропол край Малчика е издълбан един от най-старите латински надписи (VІ в. пр.Хр.). Античният некропол, надгробните могили в с. Изгрев и побитият камък в местността Света Троица северозападно от с. Стежерово са находки с национално значение.
Преди повече от 350 години архиепископ Филип Станиславов избира за свое първо седалище с. Трънчовица (1650г.) и построява едно от първите училища в страната. За него през 1685г. съставя първата книга, напечатана на кирилица – „Абагар".
 През 1889г. в гр. Левски се създава Първото частно школо на волнонаемния даскал Кимо Петров Попов от с. Лесичери, Великотърновско.
 През 1898г. на 06 септември с Указ №269 на княз Фердинанд село Караагач е преименувано на село Левски.
 През 1897г. започва строежа на църква в село Караагач.
 През 1899г. е открита ЖП спирка Левски по линията София – Варна.
 На 15 декември 1901г. е основано Народно читалище ,,Просвета".
 През 1903г. се е състояло първото самодейно театрално представление ,,Многострадалната Геновева".
 През 1906г. е открита Телеграфопощенска станция с двама служители.
 През 1908г.  ЖП спирка Левски по ЖП линията София – Варна, става ЖП гара Левски.
 През май 1908г. Търновския Митрополит Антим освещава църквата ,,Св. Параскева" в гр. Левски.
 През 1915г. е построена днешната сграда на Начално училище ,,Христо Ботев".
 През 1915г. Иван Хаджипетранов открива първия хотел в селото ,,Велико Търново".
 През 1919г. е разкрит клон на Популярна банка – първа банкова институция в село Левски.
 На 20 юни 1923г. Крум Попов открива сградата на днешното СОУ ,,Крум Попов".
 През 1924г. е завършена първата сграда на читалището, несъществуваща днес.
 През 1925г. е създадено Акционерно дружество ,,Мелница Ориент".
 През 1926г. е създадено Итало - българското акционерно дружество ,,Гуардини ко Фачинкани" – търговия и месопреработване.
 На 10 декември 1927г. се е състояла първата филмова прожекция в с. Левски.
 През 1927г. д-р Христо Белчев открива първата частна болница в с. Левски.
 През 1928г. излиза първият местен вестник „Осъмски вести" с отговорен редактор д-р Христо Белчев.
 През 1937г. село Левски е изцяло електрифицирано.
 През 1938г. село Левски е изцяло водоснабдено.
 На 03.08.1945г. село Левски е обявено за първият нов град в страната.
 През 1946г. в гр. Левски е открито първото Машино-тракторно училище в страната.
 През 1961г. е открито ОУ „Максим Горки" в гр. Левски.
 На 24.05.1964г. е открита сегашната сграда на читалище „Просвета".
 През 1968г. е открито Професионално-техническото училище по автотранспорт в гр. Левски.
 През 1972г. в Западния парк на гр. Левски е построен басейна.
 Паметникът на Васил Левски, чието име носи и град Левски, е издигнат в предгаровия площад след решение на Градския народен съвет през 1974г. - една от най-сполучливите интерпретации на образа на Апостола в България. Автор на паметника е роденият в гр. Левски скулптор Рилчо Илиев.
1975г. е начало на изграждането на канализация на града, завършва към 1983г.
 Централната част на град Левски и пешеходната зона са оригинално оформени по проект на уругвайския архитект Бриин Исидоро през 1980г.
 През 1983г. е построен Спортния комплекс в града.
 „Римският мост", край село Българене е обявен за паметник на културата с решение №12/05.06.1990г. на Архитектурна комисия при Експертен съвет на НИПК – Една от най-значимите архитектурно-исторически забележителности в община Левски и се намира само на 250м. от главен път Е-83 /София-Русе/, над старото корито на река Осъм. Наскоро реставрираният мост е запазил традиционния си облик.
 През 1991г. е открита новата болница в гр. Левски.
 Град Левски е родното място на великия български актьор Георги Парцалев. През 1992г. домът му е превърнат на къща-музей „Георги Парцалев" – експозия от дарени от неговата майка сценични костюми, книги, мебели от ХІХв., икони и други вещи.
 В град Левски ежегодно от 2005г. се провежда Фестивал на изкуствата „Георги Парцалев".
На 25.06.2009г. в София на село Трънчовица официално беше връчено отличието „ЗЛАТЕН ПЕЧАТ" за уникално европейско селище.
 Село Трънчовица е родното място на големия български актьор Григор Вачков. В негова чест там ежегодно, в края на месец май, се провежда Ден на хумора и сатирата с гостуващи състави от цялата страна.
 На територията на общината се намира Защитена територия „Тараклъка" – вековна дъбова гора в землището на село Градище.
 База „КИП и А" в гр. Левски е единственото по рода си предприятие в страната за ремонтиране на измервателните и контролните уреди, използвани в системата на БДЖ.
 По идея на кмета на общината Георги Караджов през 2007г. е издадена книга за историята на град Левски – „Градът с името на Апостола". Автор на книгата е Христо Иречекски.

Кметове от БСП в община Левски

Любка Александрова, кмет на община 
Радослав Йорданов – зам.-кмет на община

Кметове на кметства:
с. Козар Белене – Илия Ванков
с. Трънчовица – Блажо Николов

Общински съветници от групата на БСП в общински съвет Левски през мандат 2011 – 2015г.
Галин Димитров Грозданов
Любомир Георгиев Личков
Радослав Георгиев Рачев
Петя Ангелова Радева
Кольо Петров Домеников
Йордан Дончев Любенов

Списък на председатели на ОПО на БСП община Левски
Председател на общински съвет на БСП - Кольо Домеников

Община Левски            
Левски                Кольо Домеников    
Трънчовица        Блажо Николов
Българене          Йордан Дончев
Козар Белене     Николай Атанасов
Асеновци            Веска Василева

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи