Община Левски

Председател на ОбС на БСП-Левски: Кольо Петров Домеников

Левски 5900,ул. "Яворов" №6

Община Левски, с административен център гр.Левски, се намира в Централна Северна България и е съставна част от област с административен център гр. Плевен. Разположена на територия от 414 кв.км. в сърцето на Дунавската равнина – оживен район с отлични комуникации във всички посоки, с традиции в селското стопанство, леката промишленост и машиностроенето. През последните години бързо възстановява природното си очарование и икономиката си. На север граничи с общините Белене и Никопол, на запад с община Пордим, на юг с община Летница, на изток със Свищов и Павликени. Град Левски е общински център на 10 села /Асеновци, Аспарухово, Българене, Градище, Изгрев, Козар Белене, Малчика, Обнова, Стежерово, Трънчовица/ и 2 населени места /Божурлук и Варана/. Общото население на общината е 24 135 жители.
Благоприятното местоположение на общината и предимно на гр. Левски, предполага утвърждаването му като важен транспортно-комуникационен център – ж.п. възел и шосеен кръстопът. Преминаването на международен път Е-83 през територията на общината и близостта до ферибот „Никопол – Турну Мъгуреле” я правят особено привлекателна. Гр. Левски датира още от времето на Османското робство като малко селце с името Караагач /Черен Бряст/. От 1897г. селцето носи името на Апостола на свободата - Левски. На 03.08.1945г. с Решение на правителството е обявено за град.
Община Левски е динамично развиваща се, устремена към постигане на ефективна и конкурентна икономика и по-висок жизнен стандарт за цялото население. Пред нейното развитие стои и предизвикателството успешно да се включи в процеса на европейската интеграция и да се превърне в равностоен партньор на европейските общини и региони.
Територията на общината е оазис на девствена красива природа. Река Осъм пресича цялото общинско землище. Около подковообразните извивки на реката бликат високи подпочвени води, а влажните зони са райски кътчета за запалени риболовци и любители на природата. Три защитени местности притеглят любопитството: лесопарк „Тараклъка” край с. Градище – вековна гора от летен дъб; „Герена”, обширна влажна зона от 8000 дка край селата Обнова и Българене; гористата местност „Шаварна”, разположена южно от гр.Левски, в която населението и от околните села намира възможност за отдих и риболов. Природен уникат са и старите корита на р. Осъм, около селата Малчика, Българене и Обнова.
В околностите на селата лежат останки от праисторически и антични селища. Край селата Малчика, Изгрев и Стежерово са открити руини от антични некрополи и надгробни могили с древни надписи. Върху жертвеника на могилния некропол край с.Малчика е издълбан един от най-старите латински надписи (VІ в. пр.Хр.). Античният некропол, надгробните могили в с.Изгрев и побитият камък в местността Света Троица северозападно от с. Стежерово разкриват находки с национално значение. 
„Римският мост” – архитектурно-историческа забележителност в община Левски, е извил снага само на 250 метра от магистралата София – Русе, над старото корита на р.Осъм край с.Българене. Той има изключителна стойност като културно-исторически паметник. Наскоро реставриран, мостът грее в стародавната си красота.
Витите улички, китните дворове и мегдани в общината, пазят духа на традиционното българско гостоприемство. Възстановените и действащи църкви столетници събират все повече хора. Тук празниците са всенародни, традицията се тачи, а фолклорни групи и читалищните общества я поддържат в зали, салони, по площади и мегдани, не само на територията на общината, но и като гости на фестивали и сборове из цялата страна. 
В гр. Левски – родното място на великия български актьор Георги Парцалев, се намира къща–музей „Георги Парцалев” с дарени от неговата майка сценични костюми, книги, мебели от ХІХ век, икони и други вещи.
Паметникът на Васил Левски е издигнат в града през 1974 година. Авторът на проекта е роденият в гр.Левски скулптор Рилчо Илиев. В средите на изкуствоведи, естети и историци се смята, че това е една от най-сполучливите интерпретации на образа на Апостола.
В община Левски 13 читалища с библиотеки пазят буден духа на традиционната българска култура. Към тях са сформирани певчески и танцови самодейни състави. Тук своите първи творчески стъпки са направили известни български актьори и певци. В общинския център всяка година  се провеждат Празници на изкуствата „Парцалев”. В с.Трънчовица – родното място на големия български актьор Григор Вачков, ежегодно, в края на месец май, се провежда Ден на хумора и сатирата с гостуващи състави от цялата страна.

По-важни събития и празници:                                     
-Национален фестивал на кратките литературно-сценични форми и драматургия „Георги Парцалев” – 14, 15 и 16 юни. /16 юни 1925г. – рождената дата на Георги Парцалев/.
-Национално честване на годишнини от рождението на великия българин, идеолог и ръководител на българската национална революция, Апостола на свободата Васил Левски – 18 юли. На тази дата се отбелязва празника на града.
-Празници на хумора и сатирата „Григор Вачков” – 26 май  /рождената дата на Григор Вачков/ в с. Трънчовица, община Левски.

Основни исторически и любопитни факти за гр. Левски и общината 
 В околностите на селата в община Левски има останки от праисторически и антични селища. Край Малчика, Изгрев и Стежерово са открити руини от антични некрополи и надгробни могили с древни надписи. Върху жертвеника на могилния некропол край Малчика е издълбан един от най-старите латински надписи (VІ в. пр.Хр.). Античният некропол, надгробните могили в с. Изгрев и побитият камък в местността Света Троица северозападно от с. Стежерово са находки с национално значение.
Преди повече от 350 години архиепископ Филип Станиславов избира за свое първо седалище с. Трънчовица (1650г.) и построява едно от първите училища в страната. За него през 1685г. съставя първата книга, напечатана на кирилица – „Абагар".
 През 1889г. в гр. Левски се създава Първото частно школо на волнонаемния даскал Кимо Петров Попов от с. Лесичери, Великотърновско.
 През 1898г. на 06 септември с Указ №269 на княз Фердинанд село Караагач е преименувано на село Левски.
 През 1897г. започва строежа на църква в село Караагач.
 През 1899г. е открита ЖП спирка Левски по линията София – Варна.
 На 15 декември 1901г. е основано Народно читалище ,,Просвета".
 През 1903г. се е състояло първото самодейно театрално представление ,,Многострадалната Геновева".
 През 1906г. е открита Телеграфопощенска станция с двама служители.
 През 1908г.  ЖП спирка Левски по ЖП линията София – Варна, става ЖП гара Левски.
 През май 1908г. Търновския Митрополит Антим освещава църквата ,,Св. Параскева" в гр. Левски.
 През 1915г. е построена днешната сграда на Начално училище ,,Христо Ботев".
 През 1915г. Иван Хаджипетранов открива първия хотел в селото ,,Велико Търново".
 През 1919г. е разкрит клон на Популярна банка – първа банкова институция в село Левски.
 На 20 юни 1923г. Крум Попов открива сградата на днешното СОУ ,,Крум Попов".
 През 1924г. е завършена първата сграда на читалището, несъществуваща днес.
 През 1925г. е създадено Акционерно дружество ,,Мелница Ориент".
 През 1926г. е създадено Итало - българското акционерно дружество ,,Гуардини ко Фачинкани" – търговия и месопреработване.
 На 10 декември 1927г. се е състояла първата филмова прожекция в с. Левски.
 През 1927г. д-р Христо Белчев открива първата частна болница в с. Левски.
 През 1928г. излиза първият местен вестник „Осъмски вести" с отговорен редактор д-р Христо Белчев.
 През 1937г. село Левски е изцяло електрифицирано.
 През 1938г. село Левски е изцяло водоснабдено.
 На 03.08.1945г. село Левски е обявено за първият нов град в страната.
 През 1946г. в гр. Левски е открито първото Машино-тракторно училище в страната.
 През 1961г. е открито ОУ „Максим Горки" в гр. Левски.
 На 24.05.1964г. е открита сегашната сграда на читалище „Просвета".
 През 1968г. е открито Професионално-техническото училище по автотранспорт в гр. Левски.
 През 1972г. в Западния парк на гр. Левски е построен басейна.
 Паметникът на Васил Левски, чието име носи и град Левски, е издигнат в предгаровия площад след решение на Градския народен съвет през 1974г. - една от най-сполучливите интерпретации на образа на Апостола в България. Автор на паметника е роденият в гр. Левски скулптор Рилчо Илиев.
1975г. е начало на изграждането на канализация на града, завършва към 1983г.
 Централната част на град Левски и пешеходната зона са оригинално оформени по проект на уругвайския архитект Бриин Исидоро през 1980г.
 През 1983г. е построен Спортния комплекс в града.
 „Римският мост", край село Българене е обявен за паметник на културата с решение №12/05.06.1990г. на Архитектурна комисия при Експертен съвет на НИПК – Една от най-значимите архитектурно-исторически забележителности в община Левски и се намира само на 250м. от главен път Е-83 /София-Русе/, над старото корито на река Осъм. Наскоро реставрираният мост е запазил традиционния си облик.
 През 1991г. е открита новата болница в гр. Левски.
 Град Левски е родното място на великия български актьор Георги Парцалев. През 1992г. домът му е превърнат на къща-музей „Георги Парцалев" – експозия от дарени от неговата майка сценични костюми, книги, мебели от ХІХв., икони и други вещи.
 В град Левски ежегодно от 2005г. се провежда Фестивал на изкуствата „Георги Парцалев".
На 25.06.2009г. в София на село Трънчовица официално беше връчено отличието „ЗЛАТЕН ПЕЧАТ" за уникално европейско селище.
 Село Трънчовица е родното място на големия български актьор Григор Вачков. В негова чест там ежегодно, в края на месец май, се провежда Ден на хумора и сатирата с гостуващи състави от цялата страна.
 На територията на общината се намира Защитена територия „Тараклъка" – вековна дъбова гора в землището на село Градище.
 База „КИП и А" в гр. Левски е единственото по рода си предприятие в страната за ремонтиране на измервателните и контролните уреди, използвани в системата на БДЖ.
 По идея на кмета на общината Георги Караджов през 2007г. е издадена книга за историята на град Левски – „Градът с името на Апостола". Автор на книгата е Христо Иречекски.

 

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи