Пордим

Община Пордим с административен център гр.Пордим се намира в Централна Северна България, в Дунавската равнина. Съставна част от област с административен център гр.Плевен. Граничи с общини Плевен, Левски, Летница и Ловеч. Град Пордим е общински център на седем села  -  Вълчитрън, Каменец, Одърне, Згалево, Тотлебен, Борислав и Катерица.
Град Пордим е наследник на древни селища, съществували на тези земи още от античността. Първото писмено споменаване на селото е от 1430год. в турски документи с две имена “Рупча” и “Пордим”. В следващите сведения от ХІІ и ХVІІ век селото се споменава само като “Пордим”. Това име е старинно прилагателно, означаващо “пораждащ се, възобновяващ се”. През време на Освободителната руско-турска война 1877-78г., на територията на гр.Пордим са разположени главните квартири на руската и румънската армии. Тук е проектиран и Санстефанският мирен договор. През 1909г. комитетът “Цар Освободител Александър ІІ” превръща сградите в къщи-музей с красиви благоустроени паркове около тях. Неразделна част от историческото наследство на гр.Пордим са камбанарията и църквата “Свети Димитър”. Камбаните са подарени от руския император Александър ІІ в знак на благодарност към жителите на града  през 1879г. Църквата в с.Згалево е обявена за художествен паметник на културата.
На 17.11.1977г. с Указ на Държавния съвет на България село Пордим е обявено за град.
Икономиката на община Пордим се характеризира с преобладаващ дял на селското стопанство спрямо промишленото производство. Развито е растениевъдството, животновъдството, пчеларството, рибовъдството и производството на фуражи. Основните отрасли, които се развиват на територията на общината и определят икономическия и профил са
леката промишленост-текстил и хранително-вкусова- мелница и 7 хлебопекарни, маслобойна, два цеха за сладкарски изделия, цех за безалкохолни напитки, база за съхранение на зърно.
Развитието на селското стопанство в община Пордим е резултат от използване на следните сравнителни предимства: оптимални природни условия и ресурси, сравнително добре развита транспортна инфраструктура, традиции и квалификация на работната сила, осигуряване на външно финансиране.
Селскостопанският земеделски фонд на територията на общината е 208 000 дка.
Основни форми на обработка на земеделската земя са частните земеделски кооперации и сдружения, 13 на брой. С всяка следваща година все повече се утвърждават и арендаторите като успешна форма за обработка на земя. Растениевъдството е главен селскостопански подотрасъл за общината. Равнинният селскостопански култури. Застъпено е производството на зърнени и технически култури.
Най-голям дял на територията на общината от всички селскостопански насаждения заемат площите с овощни градини – 1 346 дка, следвани от тези с лозя - 1 018 дка.
Въпреки благоприятните климатични и почвени условия, в района на община Пордим, зеленчукопроизводството е слабо развито. Площите със зеленчукови култури заемат 173 дка. Една от причините за този нисък дял е неподдържане на създадените напоителни системи, в резултат на което част от тях са неизползваеми.
Важен дял от растениевъдството заема отглеждането на тютюн. За целта се използват вече създадените бази в гр. Пордим и с. Одърне, които са снабдени с тютюносушилни и складови помещения, като през последните години се наблюдава постепенно свиване на производството.

В община Пордим, като селскостопански район, се обуславя развитието на хранително- вкусовата промишленост. За преработка на селскостопанска продукция функционира завод за фуражни смески, зърнена база, цех за фуражни смески в с. Одърне. В с. Каменец функционира цех за производство на гъби. Леката промишленост е представена от шивашка фирма с два шивашки цеха в гр. Пордим. Тежката промишленост в общината не се развива. В с.Тотлебен функционира фирма за ремонт и търговия със земеделска техника – нова и втора употреба. Фирмата разполага с една от най-големите складови бази за земеделска техника в страната.
 
Забележителности на територията на община Пордим:

Фермата за щрауси
Намира се в село Борислав, на около 30 километра югоизточно от град Плевен, в близост до бившата авиобаза Каменец. Фермата е създадена през 2000 г. и е първата племенна ферма за щрауси в България. Фермата разполага със собствен инкубатор и люпилня и тук освен птици за угояване се люпят и отглеждат и птици за разплод. Фермата работи и като туристически обект и е отворена за посещения.

Етнографски музей, с. Катерица
Етнографската експозиция в село Катерица е създадена на 27.05.2006 г. в сградата на бившето училище. Тук са изложени много макети и предмети и са пресъздадени етюди, свързани с бита на хората от този край в миналото. Сред многото старинни експонати могат да се видят уреди, сечива, съдове, народни носии и др. Заедно с експозицията е открита и паметна плоча на един от дългогодишните учители в селото - Стефан Петров Бошнаков (1904 - 1984), обичан и уважаван от всички жители на селото.

Музеи, гр. Пордим
В град Пордим се намират 2 музея, свързани с Руско-турската освободителна война от края на XIX век. Единият е на името на цар Александър („Руският” музей), а другият - на името на крал Карол („Румънският” музей). И двата музея са разположени в оригиналните сгради, където са били отседнали двамата държавни глави и главнокомандващи на армиите по време на войната. От там се е извършвало оперативното управление на руската и румънската армии по време на битките и обсадата на Плевен. В близост до щаб-квартирата на цар Александър се намира и полевата болница на д-р Пирогов (на негово име е наречен Институтът по спешна хирургия в София), където са оперирани и лекувани ранените при битката воини.
В двата музея могат да се видят много документи с информация от времето на войната, оригинално облекло, снаряжение и оръжие на Руската и Румънската армии. Пространствата около сградите са превърнати в паркове, където също са разположени експонати от времето на Освободителната война.

Кметове от БСП в община Пордим през мандат 2011 – 2015 Год.

Илиян Давидов Александров - кмет на община Пордим

 

 

 

 

 

Иван Илиев Тотев - зам. кмет на община

Списък на групата съветници на БСП в общински съвет – Пордим
Калин Димитров Великов
Атанас Ангелов Атанасов
Милен Георгиев Михайлов
Илиян Васев Вълков

Списък  на членовете на общински съвет на БСП – Пордим
Иван Тотев – Председател
Илиян Александров
Илиян Вълков
Калин Великов
Милен Михайлов
Атанас Атанасов
Славица Александрова
Димитър Бъчваров
Петър Иванов
Боян Цветков
Велислав Стоев
Людмила Тодорова
Славичка Ангелова
Давид  Александров
Дора Великова
Цветанка Иванова
Янка Андреева

Списък на председатели на ОПО на БСП в община Пордим
Председател на общински съвет на БСП – Драгомир Пъшев

Община Пордим

 

 

Пордим

 

Славица Александрова

Вълчи трън

 

Димитър Бъчваров

Згалево

 

Петър Иванов

Каменец

 

Боян Цветков

Борислав

 

Велислав Стоев

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи